Mervartova Valašská krajina

Mervartova Valašská krajina

Augustin Mervart (*1880  Krásno nad Bečvou, +1968 Přerov)

Nejvýznamnější námětovou oblastí, která prostupuje napříč celým jeho dílem, od ranných počátků až do pozdního období, je vymezeno krajinářskou malbou, tvářností hor rodného Valašska, jeho malebných scenérií a kouzelných zákoutí Beskyd. V ní spočívá jeho největší jistota, jeho všeobjímající touha a uspokojení. Jsou to obrazy širokých horizontů letních krajin, zasněžené zimní scenérie, vesničky v mlze, imprese chladného rána, charakteristický opar předjaří, jarní nepohody a bouře. Kraj tak blízký umělcovu srdci, tak intimně známý a přece stále nový otevírající se nekonečným bohatstvím zážitků. Jeho oblíbeným místem letních plenérů byla Horní Bečva, kam také každoročně přijížděl.

Mervartovy obrazy jsou realistické, barvy klidné a vyvážené. Jako malíř zachycoval krajinu věrně, bez jakékoliv tvarové či barevné deformace, barvy jsou čisté a jasné a mezi sebou dokonale harmonují Jeho dílo má velký kulturní význam a vytváří z něj jednoho z nejlepších krajinářů své doby.