Exponáty

Lebky

Lebky

Dvě raně středověké lidské lebky  pocházející pravděpodobně z některého ze zkoumaných slovanských pohřebišť v Předmostí. Střední až mladší doba hradištní (9.-12. století n. l.) Sbírka archeologická. Předměty jsou vedeny pod evidenčními čísly 1614/63/2 a 1614/63/3. more

Sedící akt po koupeli

Sedící akt po koupeli

Přerov 50. léta 20 století. Patinovaná sádra, výška 52cm. Plastika nahé sedící ženy.  Realistické zpracování. more

Mervartova Valašská krajina

Mervartova Valašská krajina

Augustin Mervart (*1880  Krásno nad Bečvou, +1968 Přerov) more

Školní obrázek

Školní obrázek

Školní obrázek Pekař ze souboru Obrazy k názornému vyučování. Obsah vypovídá o soudobém stavu řemesla – střed obrazu zachycuje prostředí a děj v řemeslnické dílně, na obvodu jsou umístěny výrobky a používané nářadí. Litografe, 1857, 27 x 37 cm. Sbírka Školní obrazy, evidenční číslo UP 836.   more

Živá abeceda

Živá abeceda

 

 

 

 

 

 

 

Písmeno D. Školní tabule ze souboru Živá abeceda. Autor Bohuš Čížek. Akvarel, 1953, 50x70 cm. Sbírka Školní obrazy, evidenční číslo DO 1 065. more

Obraz Zdeňka Buriana

Obraz Zdeňka Buriana

 

 

 

 

 

 

 

Typy obyvatelstva amerického: Eskymák, Indián severoamerický, Indián jihoamerický – z Peru, Indián jihoamerický – brazilský (Araukanec). Olej na lepence, 1925, 69 x 50 cm. Sbírka Školní obrazy, evidenční číslo DO 1 135.   more