Dr. Josef Chytil

Ornithologist, chiropterologist, administration of oological collections, entomology and mineralogy.

Membership in scientific societes:

 • Czech Ornithological Society (ČSO)
 • Ringing Station of National Museum in Prague
 • Czech Society for Bat Protection (ČESON)
 • Scientific council of international agreement about bat protection (EUROBATS)
 • Czech Ramsar Committee

Research concentrated on:

migration of Mediterranean gull, monitoring of migration of reed bird species, conservation of birds, wetlands

 

Publications (only selected bibliography):

 a) books:

 • Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J. 1999: Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – Český ramsarský výbor, Mikulov, 327 pp. /Wetlands of the Czech Republic - the list of wetlands. Czech Ramsar Committee.
 •  Gaisler J., Chytil J., Vlašín M. 1990: The bats of S-Moravian lowlands (Czechoslovakia) over thirty years. Acta Sc. Nat. Brno, 24(9): 1-50.
 •  Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J. 1992-1998: Příručka k určování našich pěvců. Část I. Hradec Králové, 64 pp. /Key to the determination of our passerines, I-III/.
 • Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds.) 2002: Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 1-162.

 b) scientific journals

 • Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I. 2005: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sc. biologicae (Brno), 90: 13-184.
 • Chytil J., Macháček P.: Aves. In: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds.) 2002: Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 63-120.
 • Gaisler J, Bauerová Z., Vlašín M., Chytil J. 1988: The bats of S-Moravian lowlands over thirty years: Rhinolophus and large Myotis. Fol. zool. Brno, 37 (1): 1-16.
 • Gaisler J., Zukal J., Nesvadbová J., Chytil J., Obuch J. 1996: Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Acta Soc. Zool. Bohem.60: 13-23.
 • Gaisler J., Chytil J. 2002: Mark-recapture results and changes in bat abundance at the cave of Na Turoldu, Czech Republic. Folia Zool., 51(1): 1-10.
 • Juřicová Z., Hubálek Z., Halouzka J., Pellantová J., Chytil J. 1987: Haemagglutination – inhibiting antibodies against arboviruses of the families Togaviridae and Bunyaviridae in birds caught in Southern Moravia, Czechoslovakia. Folia parasitol., 34: 281-284.
 • Literák I., Chytil J., Trnka A., Fain A. & Tukač V. 2005: Subalar cutaneous cysts with Harpirhynchus nidulans in bearded tits and hawfinches in Central Europe. Avian pathology 34(1): 1-3.

 c) others

 •  Chytil J. 1990: Crested Larks nesting on roofs. British Birds, 84(2): 62–64.
 • Chytil J. 1991: Seznam ptáků Československa. Sylvia, 28: 31-50./ The list of birds of Czechoslovakia/.
 • Chytil J. 1996: Výskyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v České republice. Sylvia 32:66-70./ The occurrence of Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) in the Czech Republic/.
 • Chytil J., Macháček P. 2000: Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae) na nejjižnější Moravě. Sylvia 36: 113-126./ Development in breeding population size of gulls and terns in the southernmost Moravia/.
 • Chytil J., Hakrová P. (eds.) 2001: Wetlands of the Czech Republic – the list of wetland sites of the Czech Republic. Czech Ramsar Committee, Mikulov. 35 pp.
 • Čmelík P., Chytil J., Šimeček K. 1999: Vliv rozsáhlých povodní na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy. Sylvia, 35: 19-29./ The influence of large-scale floods on the occurrence of waterfowl in the Morava river alluvium/.
 • Fojtová H., Chytil J. 2001: Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.): Management of floodplain forests in Southern Moravia. Proc. Int. Conf., Židlochovice, Czech Republic, May 13–16, 2000. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, pp. 217-224.
 • Hubálek Z., Pellantová J., Hudec K., Halouzka J., Chytil J., Macháček P., Šebela M., Kubíček F. 1991: Botulismus ptactva na Vodním díle Nové Mlýny. Veter. Med. (Praha), 36: 57-63./Botulism of birds in Nové Mlýny waterworks/.
 • Hudec K., Chytil J., Šťastný K., Bejček V. 1995: Ptáci České republiky. Sylvia, 31:97-149./ The birds of the Czech Republic/.
 • Macháček P., Chytil J. 2001: Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na nejjižnější Moravě. Sylvia, 37: 67-78. /Development in breeding population size of herons and Spoonbill in the southernmost Moravia/.
 • Chytil J., Poprach K. & Haluzík M. 2009: Migrační chování české populace racka černohlavého (Larus melanocephalus). Sylvia 45: 107-123. /Migration patterns of the Czech population of Mediterranean Gull/.
 • Chytil J. 2009: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky). Zprávy MOS 67: 4-49./ Migration dynamics of reedbed passerines on Nesyt fishpond/. 

Search

Kalendář akcí Ornis

Ostatní akce