sýkora koňadra

sýkora koňadra

Její ochota hnízdit v budkách umožnila ornitologům provádět různé ornitologické studie a bádání, proto je dnes nejprobádanějším ptákem na světe. Na území České republiky je koňadra druhým nejpočetnějším kroužkovaným ptákem. 

Sýkora koňadra je běžný druh vyskytující se v celé Evropě, na blízkém východě, ve střední a východní Asii a částečně v severní Africe. Všechny populace jsou rezidentní, tedy nemigrující.

V létě se živí hmyzem, v zimním období přechází na pestřejší potravní paletu (různá semínka a plody). Koňadry jsou monogamní. Samci obhajují hnízdní teritoria, do nichž se vrací i několik let. Koňadry hnízdí ve stromových dutinách, které si však sami nevytvářejí, ale obsazují dutiny po strakapoudech nebo veverkách. V oblibě mají také ptačí budky. Hnízdí dvakrát do roka. Samice klade do jedné snůšky až 12 vajec, které inkubuje sama, samec ji v průběhu inkubace krmí. O mláďata, která se se rodí holá a slepá, pečují oba rodiče.

Sýkora koňadra se velice rychle a dobře přizpůsobila lidským obydlím a stala se oblíbeným obyvatelem městských parků a zahrad. V zimě se seskupují do velkých hejn spolu s jinými druhy jako jsou modřinky, mlynaříci nebo stehlíci.

Na sýkoru koňadru a další pěvce se přijďte podívat k nám na Ornitologickou stanici do stálé expozice Ptáci ČR.

Autor fotografie: David Jirovský.


Search

Kalendář akcí Ornis

Ostatní akce