racek chechtavý

racek chechtavý

Je to dlouhověký druh ptáka. Nejstarší známý racek chechtavý se v přírodě dožil 30 let. Vejce racků chechtavých jsou v Británii považované za delikatesu. Vejce jsou z hnízd sbíraná a pak se vaří na tvrdo.

Racek chechtavý je menší druh racka, vyskytující se v Evropě, Asii a malá část populace hnízdí také na východním pobřeží Kanady. Populace v jižní Evropě je stálá, ale všechny ostatní migrují na zimoviště na jih. V České republice býval běžně hnízdícím druhem, ale v současné době jeho početnost u nás klesá.

Živí se drobnými rybkami, hmyzem a jinými bezobratlými, potravu ale často sbírá i na smetištích. Hnízdí v koloniích, především u rybníků se zarostlými břehy, u slepých říčních ramen nebo na ostrovech uprostřed velké vodní nádrže. Hnízda staví přímo na zemi nebo v mělké vodě. Samice klade většinou 3 vejce. Mláďata setrvávají po vylíhnutí na hnízdě. Asi po 10 dnech hnízdo opouštějí a shlukují se do takzvaných školek, kde může být i mnoho desítek mláďat.

Na racka chechtavého se přijďte podívat k nám do stálé expozice Ptáci ČR.

Autor fotografie: David Jirovský.


Search

Kalendář akcí Ornis

Ostatní akce