lejsek šedý

lejsek šedý

Většina evropských druhů ptáků nedokáže  ve své snůšce rozlišit cizí vejce od vlastního. Naopak lejsek šedý má vynikající rozlišovací schopnosti. Patří totiž mezi druhy, které byly po velmi dlouhou dobu parazitované kukačkou. Tyto druhy si proti kukačce vytvořily  ochranu v podobě schopnosti rozpoznat její vejce a eliminovat je ze své snůšky. Vzhledem k této schopnosti lejsků šedých si dnes kukačka vybírá jiné druhy ptáků, které její vejce od vlastního rozeznat nedokáží.

Lejsek se vyskytuje téměř v celé Evropě a v západní Asii. Je to migrant, který zimuje v sub-saharské Africe. U nás nepatří mezi nejhojnější druhy, nicméně se vyskytuje po celém území. Lejsci jsou ptáci jehličnatých i listnatých lesů, parků a zahrad. Preferují otevřenou krajinu kolem stromů. Typický je jejich lov, kdy z větve zaútočí na hmyz, ve vzduchu chytí kořist a pak se na tu stejnou větev vrátí.

Hnízdí jedenkrát až dvakrát ročně. Otevřená hnízda si staví z mechu a kořínků a jsou vystlaná zvířecími chlupy nebo peřím. Hnízdo, situované v polodutinách stromů či na budovách, staví převážně samice. V jedné snůšce je většinou 4 až 5 vajec. O inkubaci se stará samotná samice, ale mláďata, která  pohlavně dospívají již v prvním roce života, krmí oba rodiče.

Na lejska šedého se přijďte podívat k nám na Ornitologickou stanici do stálé expozice Ptáci ČR.

Autor fotografie: David Jirovský.


Search

Kalendář akcí Ornis

Ostatní akce