kachna divoká

kachna divoká

Březňačka je naše nejhojnější a také největší plovavá kachna. Její vypouštění do přírody, kde nebyla původní, způsobilo problémy domácím populacím vodních ptáků, se kterými se běžně křížila a produkovala neplodné potomstvo. Prudce snížila genetický fond přirozených populací a někde způsobila jejich vyhubení. Například v Africe způsobila genetické znečištění domácích endemických populací kachen, což podstatně snížilo pravděpodobnost jejich přežití. 

Kachna divoká je rozšířena v mírném a subtropickém pásmu Ameriky, Evropy, Asie, Nového Zélandu (kde je považována za nejhojnější kachnu) a Austrálie.

Samec má výraznou zelenou hlavu, naopak samice je nenápadně hnědá. Kachny divoké obývají mokřiny, hnízdí v blízkosti vody (rybníků, vodních nádrží, potoků), ale ne vždy. Běžně je můžeme vidět také v městských parcích. Vytvářejí páry jenom na krátkou dobu na období, kdy je samice fertilní. Pak samec samici opouští a o inkubaci a mláďata se stará samice sama. Klade 8 až 13 vajec. Mláďata se ihned po vylíhnutí dokáží postarat sama o sebe, avšak zůstávají u matky, která je chrání. Mimo hnízdní dobu jsou březňačky velice společenskými zvířaty, která vytvářejí obrovská, několikatisícová hejna.  

Šlechtění kachny divoké dalo vzniknout kachně domácí.

Na kachnu divokou se přijďte podívat k nám do stálé expozice Ptáci ČR, kde najdete i jiné vodní ptáky.

Autor fotografie: David Jirovský.


Search

Kalendář akcí Ornis

Ostatní akce