Bedřich

Bedřich

Své neazaměnitelné figurální kompozice vystavoval na Helfštýně od 80. let umělecký kovář Zdeněk Samec.

Bedřich byl veřejnosti poprvé představen v roce 1987 v průběhu Hefaistonu. Svým precizním provedením oslovil porotu i tehdejší správkyni sbírek uměleckého kovářství Marcelu Kleckerovou, která dílo získala do kovářské sbírky. Od konce osmdesátých let je tak Bedřich v péči Muzea Komenského. Vystaven pro veřejnost bývá na palácovém nádvoří Helfštýna u vstupu do stálé expozice. Vítá tak každého, kdo výstavu navštíví. Bedřich patří k Samcovým vrcholným dílům. Busta je plně plastická, kovaná z plechových plátů. Při její realizaci musel autor uplatnit pestrou škálu tradičních technik (např. : bombírování, tepání, ohýbání za tepla atp.). Pojetí jeho plastik bývá, přes mírnou stylizaci, podmíněnou možnostmi materiálu, značně naturalistické. Jeho portrétní práce vychází z realistického sochařství. Pravidelně bývá oceňován na uměleckých setkáních. Nezapomenutelnou prací je Studie pro plastický obraz Salvatora Dalího, která zazářila v kategorii Vystavených prací na Hefaistonu 1987. Na Dalího portétu spolupracoval Josef Pokorný. Kromě Bedřicha se může expozice uměleckého kovářství pyšnit reliéfně pojatou plastikou Pištec z roku 1984.  

V červenci a v srpnu roku 2011 zdobí plastika Bedřich vestibul Krajského úřadu v Olomouci. Svou přítomností upozorňuje a zve všechny procházející na 30. výročí mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.


Search

Kalendář akcí hrad Helfštýn

Ostatní akce