Publications on offer

An offering of publications published by Comenius Museum.

Selected publications can be purchased at the finance department or be ordered with an invoice (institution) or by delivery (private persons).

Address: Horní nám. 7, Přerov 750 11, tel. 581 215 052, e-mail: kalabova@prerovmuzeum.cz.

 

Title

Price

(CZK)

 Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Přerov 2011.  80
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko. České knihy o Japonsku v době Joe Hlouchy (1881 - 1957). Přerov 2011.  40
Výjimečný most na výjimečném místě. Přerov 2010. 100
Archeologie Přerovska. Přerov 2010. 200
Přerovské muzejnictví 1888 - 2008. Přerov 2009. 150
Mapa Moravy Jana Amose Komenského. Přerov 2008. 50
 Opera didactica omnia J. A. Komenského. Praha, Přerov 2007. 250
Florian Zapletal - Život a dílo, Sborník příspěvků z konference Muzea Komenského v Přerově, p.o. 18.-19. října 2005. Přerov 2006. 150
Florian Zapletal - Život a dílo. Přerov 2005. 100
Antonín Pospíšil dětem. Přerov 2005. 35
Historické hodiny (ze sbírek Muzea Komenského v Přerově). Přerov 2004. 30
Záhorské tance. Přerov 2004. 200
Veduty města Přerova. Přerov 2003. 35
Tajemství tónu zvonů. Přerov 2003. 55
Lidový kroj na Hané. Přerov 2002. 250
Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914-1920. Přerov 2001. 150
Museum pictus čili Muzeum v obrazech. Přerov 2001. 15
Muzeum Komenského v Přerově. Přerov 2001. 22
Historické chladné zbraně (ze sbírek Muzea Komenského v Přerově). Přerov 1999. 15
Lidový oděv a tanec na Hané. Sborník z konference o lidové kultuře na Hané. Přerov 1998. 70
Obrazy z dějin železnice na Přerovsku. Přerov 1995. 50
K dějinám didaktických pomůcek na českých školách. Přerov 1988. 20
Mapy Moravy ze 16.-18. století (CD). Přerov 2003. 250
Fabriciovy a Komenského mapy Moravy (CD). Přerov. 400

Search

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce