Komenského mravoučné desatero

Komenského mravoučné desatero

Komenského mravoučné desatero. Školní obraz, vydaný roku 1891 u nakladatele Karla Janského v Táboře. Dvoubarevná litografie, 1891, 80 x 100 cm. Sbírka Školní obrazy, evidenční číslo DO 6 372.

Didaktický obraz Komenského mravoučné desatero navrhl pedagog a  komeniolog Josef Klika (1857-1906) a poprvé ho představil na Zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891. Hesla vybraná z Komenského díla jsou doplněna jeho podobiznou z doby pobytu v Amsterodamu, výčtem hlavních životních dat a názvy jeho nejvýznamnějších spisů.

Celek představuje řecký chrám, jehož štít nesou sloupy, na nichž stužky s tituly 16 nejznamenitějších spisů Komenského; na štítu chrámu lyra s větvemi lípovými na označení Komenského jako proslulého spisovatele a básníka českého; nad podobiznou genius s palmou míru vyznačuje Komenského jako smírce křesťanů; na hlavicích sloupů mravenec – odznak píle Komenského a včela – zamilovaný to tvor jeho; na podnožích sloupův obrazy z Orbisu  pictu (Pilnosť s heslem vychovatelským) a z učebnic jeho (heslo vyučovatelské) a monogram (z Lux e tenebris). 

Dobový popis obrazu podle Seznamu veškerých učebných pomůcek ... Karla Janského nakladatelství v Táboře. Vyd. kolem r. 1902, s. 64.


Search

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce