Meopta 80. Historie optického průmyslu v Přerově.

12.5.2013, 09:00:00 - 6.10.2013, 17:00:00

Zámek Přerov
Typ akce: Výstava
určení: pro všechny

Rok 2013 je ve znamení významného výročí nejen v dějinách města Přerova, ale i v dějinách domácího průmyslu vůbec.

Bude tomu totiž již 80 let, co byla ve skromných podmínkách založena firma Optikotechna, jeden z prvních závodů optického průmyslu v tehdejším Československu.  Podnik se brzy uplatnil na domácích trzích a začal značně rozšiřovat svou výrobu.  Mohutná expanze následovala po roce 1945, kdy byl podnik přejmenován na národní podnik Meopta (tj. Mechanická a optická výroba)  a proslul nejen výrobou fotoaparátů, zvětšovacích či promítacích přístrojů, ale stal se hlavním podnikem optického průmyslu ve státě s množstvím nejrůznějších podřízených poboček. Podstatnou část nabídky však tvořila také vojenská výroba pro zbrojní arzenály východního bloku, která byla tehdy přísně tajena.  

Společná výstava Muzea Komenského v Přerově a firmy Meopta si klade za cíl náležitě připomenout mimořádné místní i celostátní výročí a seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s bohatou a úspěšnou výrobní produkcí a také s významem podniku pro místní i celostátní hospodářství. V neposlední řadě samozřejmě i s neznámými kapitolami dějin firmy  či  nejaktuálnější současností Meopty.  Návštěvník se může těšit na takřka kompletní ukázku produkce fotoaparátů včetně legendárního Flexaretu a „mokrého“ procesu výroby klasické fotografie s četnými doprovodnými programy. Stranou nezůstane ani věhlasná promítací technika, která zprostředkovala v minulých letech všechny krásné filmové zážitky divákům ve východní  a severní  Evropě, v severní Africe ale i jinde na světě.

Výstava tak nabídne nejen možnost znovu prožít fenomenální úspěchy výrobků Meopty na světových trzích, výstavách a veletrzích, ale „na vlastní oči“ pohlížet na svět optikou Meopty prostřednictvím nejrůznějších denních i nočních pozorovacích systémů.  Před návštěvníky bude doslova „defilovat“ početná řada různých typů výrobků z oblasti fotografické, promítací, záznamové, pozorovací, vojenské a ostatní, jinam nezařazené. A vzhledem k tomu, že za tím vším vždy stála a stojí lidská práce, bude výstava věnována pochopitelně i zaměstnancům podniku, jejich osudům, pracovním i životním zkušenostem či volnému času.    

Fotogalerie

                        


Vyhledávání

Kalendář akcí

100letá Republika. Příběh jednoho města (1918 – 1948) 

(2.3.2018 – 24.6.2018)
2.3.2018, 00:00:00 - 24.6.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 1. března 2018 bude slavnostně zahájena první část výstavy, která návštěvníkům představí období první republiky, okupace a osvobození a poválečné období završené komunistickým převratem v roce 1948.

Vernisáž se uskuteční 1. března 2018.
2. patro přerovského zámku

Vstupné základní: 60/30 Kč
Balíčky:
Balíček 1+1 -  cena na obě výstavy  80/40 Kč (na první část 1.3.2018-24.6.2018 i druhou část 16.8.2018-17.11.2018)
Balíček MAXI - cena na vše (obě výstavy + všechny přednášky + komentované prohlídky) 180 Kč
Balíček RODINA 1 - rodinné vstupné na 1 výstavu (2 dosp. + 2 děti) 150 Kč
Balíček RODINA  1+1 (obě výstavy, 2 dosp. + 2 děti) 250 Kč

Pozvánka na vernisáž a plakát k výstavě.

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní 

(11.5.2018 – 16.9.2018)
11.5.2018, 00:00:00 - 16.9.2018, 23:59:00

Výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní, kterým muzeum připomene jedinečné přerovské výročí spojené s Komenským, 400 let od uzavření Komenského první svatební smlouvy. Jan Amos Komenský patrně na revizi starší Fabriciový mapy Moravy začal pracovat v Přerově v době, kdy zde působil jako učitel, a měl přístup do bohatých knihoven svého mecenáše Karla staršího ze Žerotína. Přesnost jeho geografického zákresu je dodnes předmětem bádání odborníků a díky krásné grafické výzdobě jsou edice Komenského mapy atraktivní také pro širokou veřejnost. Výstava představí jednu z neucelenějších kolekcí různých vydání této mapy, které patří k nejcennějším exponátům přerovského muzea. Výstava tak současně připomene i oslaví výročí 130. let od založení Musea Komenského v Přerově, vůbec prvního muzea tohoto zaměření na světě. Jeho fundátor František Slaměník zakoupil první a dlouhou dobu také nejcennější exemplář celého souboru tzv. přerovský výtisk. Představena bude také starší Fabriciova mapa, která byla podkladem pro Komenského práci, stejně jako Müllerova mapa, která Komenského dílo nahradila.

Součástí výstavy budou makety jednoduchých geografických měřických pomůcek z období 16. – 17. století (např. Jakobova hůl, jednoduchý kvadrant, krokvice, astroláb, theodolit), které přiblíží návštěvníkům styl práce tehdejších geografů. Pro návštěvníky bude připravena řada interaktivních prvků, které představí také práci kartografů a rytců, kteří vytvářeli deriváty map a zařazovali je do svých atlasů.

Vernisáž se uskuteční 10. května 2018
Galerie a Malý sál pod věží přerovského zámku
Vstupné 40/20 Kč

sezónní výstava o společenském hmyzu 

(3.4.2018 – 31.10.2018)
3.4.2018, 00:00:00 - 31.10.2018, 23:59:59

Muzejní noc 

(25.5.2018 – 25.5.2018)
25.5.2018, 18:00:00 - 25.5.2018, 22:00:00

Oživená podvečerní a večerní prohlídka jubilejní výstavy 100letá Republika pro velké i malé návštěvníky. Těšit se můžete na improvizovaný život dané doby, dílničky pro malé i velké návštěvníky, kvízy a úkoly za drobné odměny a další. Od 17.00 do 22.00 (poslední vstup).
Přerovský zámek. Vstupné 60/30 Kč.

Prohlídka parku Michalov 

(26.5.2018 – 26.5.2018)
26.5.2018, 09:00:00 - 26.5.2018, 11:00:00

prohlídka dřevin a vyprávění o historii parku

Přednáška o vaření z hmyzu s ochutnávkou 

(31.5.2018 – 31.5.2018)
31.5.2018, 17:00:00 - 31.5.2018, 19:00:00

doprovodná akce k sezónní výstavě

Pořad k 125. výročí narození MVDr. Aloise Běhala. 

(2.6.2018 – 2.6.2018)
2.6.2018, 00:00:00 - 2.6.2018, 23:59:59

Součást folklorního festivalu V zámku a podzámčí.
Nádvoří přerovského zámku.

ornitologická exkurze Záhlinice 

(2.6.2018 – 2.6.2018)
2.6.2018, 08:30:00 - 2.6.2018, 14:00:00

procházka za ptáky rybníků a rákosin a jejich pozorování, návštěva kroužkovací stanice

Folklorní festival V zámku a podzámčí 

(4.6.2018 – 9.6.2018)
4.6.2018, 00:00:00 - 9.6.2018, 23:59:59

4.6. Krojovaný průvod městem
6.6. Povídání o víně a folkloru. Od 17.00, Korvínský dům.
8.6. Večerní program. Od 20.00, nádvoří přerovského zámku
9.6. Folklorní festival V zámku a podzámčí. Od 13.00, Horní náměstí a nádvoří přerovského zámku.