Největší Hanák za života i po smrti. Střípky ze života obra Drásala.

17.10.2017, 17:00:00 - 17.10.2017, 18:00:00

Muzeum Komenského v Přerově

Přednáška V. Hrbáčkové v rámci výstavního projektu "Poklady z hůry... aneb Jak se žilo na Hané".

Korvínský dům.

Josef Drásal za života i po smrti je dosud největším Hanákem. Díky svému impersáriovi, hostinskému Janochovi, si dovedl ze svého handicapu udělat obživu.  Cestovali po celém světě, ne všechny cesty máme ale podloženy. Zemřel v osamění v 45 letech na tuberkulozu. Krojovaná figurína známého obra Josefa Drásala přezdívaného „hanáckého“ nebo také „holešovského“ byla poprvé vystavená na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 v antropologickém oddělení. Figurína Drásala oblečená do tzv. hanáckého kroje, udivovala návštěvníky již ve své době. Kroj se do Vlasteneckého spolku muzejního dostal z Kroměříže jako dar pravděpodobně někdy po roce 1886. Víme, že figurína byla k vidění od konce 19. století až do konce 50. let 20. století v prosklenné vitríně v tzv. výstavních depozitářích, které se v průběhu této doby v rámci města Olomouce několikrát stěhovaly.  Po posledním přestěhování veškerých sbírkových předmětů do Denisovy ulice (kde jsou uzavřené a pro návštěvníky nepřístupné depozitáře dodnes) se obr Drásal vystavoval příležitostně na několika výstavách, popřípadě byl výjimečně zapůjčen i jinam, například do MZM v Brně v roce 1995 při 100. výročí NVČ. Na začátku roku 2014 vyhlásilo Vlastivědné muzeum v Olomouci veřejnou sbírku s názvem Oblečme obra Drásala, díky které se do podzimu téhož roku podařilo vybrat příslušnou částku na zrestaurování tří stávajících součástek – košile, vesty a kalhot a na výrobu jejich kopie. Na  listopad roku 2015 chystá Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřít stálou minuciózní expozici obra Drásala a umožnit tak návštěvníkům seznámit se s největším Čechem v naší historii.


Vyhledávání

Kalendář akcí

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, přerovský zámek.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, 17.00 přerovský zámek.

Spokojená domácnost bez odpadu  

(27.1.2018 – 27.1.2018)
27.1.2018, 13:30:00 - 27.1.2018, 16:30:00

Beseda ekoporadny o spokojeném životě v domácnosti bez odpadů.

Autonapůl 

(1.2.2018 – 1.2.2018)
1.2.2018, 17:00:00 - 1.2.2018, 18:00:00

Beseda ekoporadny o první české společnosti, která provozuje sdílená auta.

Zahrádka pro všechny generace 

(8.2.2018 – 8.2.2018)
8.2.2018, 09:00:00 - 8.2.2018, 12:00:00

Vernisáž výstavy prací výtvarné soutěže pro děti.

Skleněná vitráž - konvalinky v květináčku 

(9.2.2018 – 9.2.2018)
9.2.2018, 16:00:00 - 9.2.2018, 19:00:00

výtvarná dílna

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války 

(13.2.2018 – 13.2.2018)
13.2.2018, 17:00:00 - 13.2.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk. Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.